qg777钱柜pt(中国)有限公司

 

掌握新鲜资讯 洞察行业动态

qg777钱柜pt    行业资讯    为什么摩托车转向灯不会闪烁?

为什么摩托车转向灯不会闪烁?

创建时间:2021-06-11 04:10

       没有什么比按下开关发现你的新摩托车的转向灯不闪烁更令人沮丧的了。
       不管你是自己安装的还是带专业人士来安装的,都有很多原因导致它不能正常工作。接下来,我们一起来分析一下。
       1.你的新灯泡可能没有足够的电流
       2.您的一根电线可能反向或接地
       3.您的闪存电缆可能有故障或根本没有连接
       4.你把保险丝烧断了
       5.您的中继连接工作不正常
       6.一个灯泡烧坏了
       了解原理后,当摩托车转向信号灯不闪烁时,解决问题就容易多了。

 

Baidu
sogou